Så er Skoda Tour 2009 vel overstået med mange dejlige timer sammen med Skodavenner fra rundt om i Europa, ja en enkelt fra Australien.