Julie

Så var det Julie`s tur til at danse Lancie.
den 24. april 2015 var der afslutning på Kold Kollege og hun skulle jo gerne ankomme standsmæsigt.